Kan ik extra aflossen zonder boete?

Kan ik extra aflossen zonder boete?

U kunt per kalenderjaar per leningdeel 10% van de oorspronkelijke hoofdsom zonder boete aflossen.  U kunt dit terugvinden in de algemene voorwaarden van uw lening.


Bijvoorbeeld:
Uw lening bestaat uit twee leningdelen, namelijk een deel aflosvrij met leningdeelnummer 101 en een lineaire lening met leningdeelnummer 102. Stel het aflossingsvrije deel was oorspronkelijk een hoofdsom van EUR 100.000,- en het lineaire deel EUR 50.000,-. Dan betekent dit dat u EUR 10.000,- per kalenderjaar mag aflossen op leningdeelnummer 101 en EUR 5.000,- op leningdeelnummer 102.


Graag een aparte overboeking per leningdeel.


Als u wilt aflossen op uw hypotheek kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL 95 ABNA 0588 270 288 ten name van ''Stichting ontvangsten Hypotheekgelden'' onder vermelding van: "extra aflossing, leningnummer + leningdeelnummer". U hoeft uw aflossing niet vooraf aan te kondigen. De bevestiging van deze extra aflossing ontvangt u na ongeveer vijf werkdagen. Vervolgens zal er nog een nieuw leningoverzicht per post opgestuurd worden. 
 
Laat u bij twijfel adviseren door uw adviseur.

Cookies

Wij gebruiken privacyvriendelijk ingestelde analytische cookies om informatie over uw gebruik van deze website te verzamelen om u een optimale website-ervaring te kunnen bieden. Ook plaatsen wij een noodzakelijke cookie om te voorkomen dat wij u bij een volgend websitebezoek deze banner opnieuw tonen. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy.