Erfpacht Amsterdam

Moet er bij omzetting van erfpacht een nieuwe hypotheek gevestigd worden?

De gemeente Amsterdam heeft in de zomer van 2017 bekend gemaakt dat zij de erfpachters twee mogelijkheden gaat bieden. Afkopen met forse korting of de erfpacht vastzetten. Beide opties hebben gevolgen voor uw hypotheek.
NIBC hanteert op basis van de huidige situatie het volgende beleid; bij omzetting van erfpachtrecht in de gemeente Amsterdam dient er altijd een nieuwe akte te worden opgesteld. NIBC hanteert dit beleid zolang er nog geen duidelijkheid is vanuit de wetgever.

Waarom is het belangrijk dat er een nieuwe akte komt?

Bij het vestigen van het hypotheekrecht op het onderpand is er ook een hypotheekrecht gevestigd op het (oude) erfpachtrecht. Door een wijziging van het erfpachtrecht wijzigen ook de erfpachtvoorwaarden en is ons hypotheekrecht nog steeds gevestigd op de oude erfpachtvoorwaarden die dus niet meer van toepassing zijn. Wanneer NIBC de woning onverhoopt gedwongen moet verkopen dan kunnen we zonder aangepaste akte alleen de woning verkopen en niet het oude erfpachtrecht omdat dit eenvoudigweg dan niet meer bestaat. Kortom; verkoop zonder het erfpachtrecht zal dus ook minder op leveren. Daarom vestigen we een nieuwe aanvullende hypotheekakte op zowel het onderpand als het nieuwe erfpachtrecht, zodat we bij een eventuele uitwinning volledig van ons recht gebruik kunnen maken.

Cookies

Wij gebruiken privacyvriendelijk ingestelde analytische cookies om informatie over uw gebruik van deze website te verzamelen om u een optimale website-ervaring te kunnen bieden. Ook plaatsen wij een noodzakelijke cookie om te voorkomen dat wij u bij een volgend websitebezoek deze banner opnieuw tonen. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy.